Упутства за израду сајта за матурски рад

Са стране

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ САЈТА ЗА МАТУРСКИ РАД

Пројектни задатак треба да садржи индексну страну и три стране које су повезану за њу. Сајт треба да садржи слике, одговарајући текст, линкове унутар стране и на екстерне стране,…

Радове требате предати 30.04.2018.

На флешу треба да донесете фолдер са направљеним странама и сликама. Не заборавите да слике у раду позивате из фолдера са флеша.

Теме за матурски рад

Са стране

Овде можете преузети упутство за израду матурског рада.

Упутство за израду матурског рада

 

Теме за матурски рад

 

Предлог тема за израду матурских радова:

  1. Израда блога у WORDPRESS-у
  2. Оперативни системи за мобилне уређаје – Коцић Никола
  3. Развој, функције и врсте оперативних система – Јанковић Никола
  4. Друштвене мреже у функцији персоналног умрежавања – Љушић Катарина
  5. Објектно орјентисано програмирање – Јокић Вишња
  6. ЈAVA програмски језик – цикличне структуре – Милановић Никола
  7. SQL језик у релационим базама података – Toмић Петар

 

СЕМИНАРСКИ РАД – датум 09.01.2018.

Са стране

СЕМИНАРСКИ РАД – датум 09.01.2018.

Одбрану семинарских радова потребно је припремити за 09.01.2018.

Теме за семинарски рад су у документу који је приложен. Редни број теме одговара редном броју ученика у дневнику.

racunarske mreze – teme za seminarski rad

Један примерак рада потребно је предати предметном професору приликом одбране рада.

Предметни наставник

Слађана Мијаиловић

Презентација у PowerPoint-u

Са стране

Овде можете пронаћи смернице за израду презентације:

Uputstvo-za-izradu-prezentacije

Термин за предају радова је 10.01.2017.

Још један линк за упутство како додати музику презентацији:

http://internetzanatlija.com/2014/09/12/kompletno-uputstvo-za-upravljanje-zvukom-u-powerpointu/